lördag 5 november 2011

Sören Kierkegaard


 Sören Kierkegaard har sagt mycket klokt. Det här är en av mina favoriter.


Om jag vill lyckas med att föra
en människa mot ett bestämt mål,
måste jag först finna henne
där hon är och börja just där.

Den som inte kan det,
lurar sig själv
när hon tror att hon kan hjälpa andra.

För att hjälpa någon måste jag
visserligen förstå mer än vad hon gör,
men först och främst förstå vad hon förstår.
Om jag inte kan det så hjälper
det inte att jag kan och vet mer.

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan
så beror det på att jag är fåfäng
och högmodig och egentligen
vill bli beundrad av den andre
istället för att hjälpa honom.

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet
inför den jag vill hjälpa och
därför måste jag förstå att detta
med att hjälpa inte är att vilja härska
utan att vilja tjäna.

Kan jag inte detta
så kan jag heller inte hjälpa någon.

Sören Kierkegaard

2 kommentarer:

solveig sa...

KLoka ord. Borde ingå i pedagogiken..

Cicki sa...

Solveig: Precis. Dessa ord borde användas i många sammanhang.